News & Events

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मेलम्ची आयोजनाको स्थलगत अवलोकन मिति २०८०।३।२

मिति २०८०।०३।०२ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्यूबाट मेलम्ची आयोजनाको स्थलगत अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न भयो। स्थलगत अवलोकन भ्रमणका क्रममा सम्माननीयज्यूबाट व्यक्त भएका विषयहरुलाई संचार माध्यमले तयार पारेका केहि न्यूज क्लिपहरु।

Download