News & Events

मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन आदेश २०७९

मिति २०७९ चैत्र २० गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार साविकको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा थप संशोधन गरी मेलम्ची खानेपानी विकास समिति २०७९ गठन आदेश स्विकृत गरेको छ। नयाँ स्विकृत गठन आदेशमा वोर्ड सदस्यहरु थप गरी जम्मा ७ (सात) सदस्य समितिको प्रावधान रहेको छ। थप सदस्यहरुमा काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन वोर्डका कार्यकारी निर्देशक र आयोजना संचालन भएका स्थानीय तह मध्यको एकजना स्थानीय तहका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।

त्यसै गरी सामाजिक उत्थान कार्यक्रम पनि अबदेखि स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गरिने प्रावधान रहेको छ। नयाँ गठन आदेश स्विकृत भएपश्चात मिति २०८०।०३।०४ गते विकास समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो।

Download